Piráti a Milion chvilek

Byli jsme tam. Na největší demonstraci v České Lípě v novodobé historii pod hlavičkou „Milionu chvilek pro demokracii“, která se konala v úterý 28.května 2019.

Sešlo se nás tam v jeden okamžik cca 200 lidí, kteří nesouhlasíme s ohýbáním demokracie a především justice v podání Andreje Babiše.

I my si myslíme, že člověk trestně stíhaný pro dotační podvod by neměl být v čele vlády České Republiky a máme obavy, že výměna ministra spravedlnosti může být nástrojem k ohnutí justice a zametení celé kauzy pod koberec.

Přišli jsme své obavy říci na náměstí společně s dalšími dvěma stovkami lidí v České Lípě a desítkami tisíc lidí z ostatních měst.

Je pokrytectví být v České Lípě v koalici s ANO?

Zastupitel města Petr Jeník k tomu říká:

Chceme-li se podílet na chodu města místo nečinného přihlížení, musíme být v koalici.
ANO v České Lípě získalo 7 mandátů. Živá Lípa 6. Samo o sobě by jim to stačilo i bez naší účasti.
Naše účast v koalici je tedy čistě pragmatická. Máme své zástupce ve všech komisích a výborech města. A já jsem si vymanil status „stálého hosta“ na všech zasedáních Rady města.
Kontrolujeme tak vše, co se ve městě děje a zároveň máme možnost prosadit spoustu bodů z našeho programu.
Zastanu se však i našich koaličních partnerů z Živé Lípy, kteří se taktéž demonstrace účastnili a valí se na ně podobná kritika za účast v koalici s ANO.

Být v jejich pozici, zachovám se stejně. Výběr totiž nemají. Tedy mají. Spojení s těmi, proti kterým v minulosti bojovali a se kterými bych se nespojil na úrovni města ani já sám. Tedy ODS a ČSSD v té sestavě, v jaké jsou zde nyní.
Spojení s nimi, to by teprve bylo pokrytectví.
Případně bychom se nemuseli ani my, ani Živá Lípa spojovat s nikým a nechat to na všech ostatních a jen nečinně přihlížet.

Chceme přiblížit úřad lidem

V České Lípě máme roztahaný městský úřad v mnoha různých budovách v mnoha různých částech města. Osobní doklady na Děčínské, řidičáky a přestupky v Richterhofu, živnostenský úřad v zadní části banky na dolním rohu náměstí, pokladu na radnici atd.

Myšlenka sjednotit úřad, lépe řečeno jeho přepážková pracoviště určená ke lidí s úřadem, se nám proto líbí a jednoznačně ji podporujeme.

Oba zastupitelé (Ondra Víteček a Petr Jeník) se proto aktivně zajímáme o možnou koupi opuštěné budovy bývalé České Pojišťovny v centru České Lípy, za účelem sestěhování mnoha úředníků městského úřadu na jedno místo a jejich přiblížení lidem.

Účastníme se proto všech pracovních jednání týkající se záměru objekt odkoupit a to včetně jeho prohlídky, ze které jsme pro vás pořídili pár fotografií:

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v květnu

Dnešní Evropská unie (EU) jako nadnárodní instituce je projektem svých členských států spíše než svých občanů. Piráti se domnívají, že Evropa by měla být organizována ve společném zájmu všech evropských občanů, stejně jako v zájmu členských států.

Více info zde – https://evropapotrebuje.cz/

Lídr pirátské kandidátky pro volby do Evropského parlamentu:

Marcel Kolaja

Manažer v softwarové firmě a expert na opensource technologie – více info zde https://wiki.pirati.cz/lide/marcel_kolaja

Rozhodl jsem se kandidovat do Evropského parlamentu, protože si vážím svobody, kterou máme, a nechci o ni přijít. Přeji si mít Evropu, ve které se nám bude dobře žít i dobře dýchat. A ve které bude bezpečno. S pirátským týmem se soustředíme na to, abychom spolu s Evropou prosperovali a nezaostali v konkurenci světových velmocí.

20 priorit Pirátů pro evropský parlament

Určili jsme si 20 nejdůležitějších bodů, kterým se chceme na úrovni Evropské unie věnovat.

Evropa potřebuje SVOBODU

 1. Zachování svobody pohybu v EU: Budeme bránit jednotný evropský trh zboží i služeb a možnost jednoduše cestovat a pracovat v zahraničí.
 2. Ochrana Evropy před hrozbami zvenčí i zevnitř: Posílíme vnější hranice a společnou obrannou politiku. Podpoříme investice do otevřených technologií, které zajistí kyberbezpečnost.
 3. Internet bez cenzury: Potřebujeme zásadně reformovat autorské právo. Odpovědnost poskytovatelů za obsah je zpátečnický krok a zvýhodňuje největší internetové hráče.
 4. Postavíme se autoritářům potlačujícím demokracii: Mír v Evropě musíme chránit před diktátory a extremisty.

Evropa potřebuje UPGRADE

 1. Evropská politika transparentnější a bližší lidem: Každý člověk musí mít jednoduše dostupné informace o práci poslanců v Bruselu. Poskytneme lidem možnost se k návrhům vyjádřit online.
 2. Smysluplné rozhodování: Pohlídáme, aby se rozhodování o lokálních otázkách nepřesouvalo zbytečně na vyšší úrovně. Nechceme, aby se EU topila v byrokracii.
 3. Pohodlnější pohyb po Evropě: Podpoříme vybudování vysokorychlostních železnic a další infrastruktury pro efektivní propojení Česka a evropské sítě.
 4. Podpora a rozvoj Erasmu: Podpoříme více výměnných pobytů pro učitele a středoškoláky, které rozvíjí jazykové dovednosti a podporují mezinárodní spolupráci.

Evropa potřebuje BOHATSTVÍ

 1. Kde firma podniká, tam má také danit: Zasáhneme proti daňovým únikům korporací a daňovým rájům.
 2. Transparentní hospodaření s evropskými penězi: Evropa potřebuje přísnější a jasnější pravidla pro dotace a lobbistické aktivity.
 3. Reforma evropské zemědělské politiky: Dotace pro velké zemědělské koncerny musí mít finanční limit. Ušetřené peníze můžeme investovat do rozvoje regionů a venkova.
 4. Evropa jako technologický lídr: Podpoříme malé a střední podnikatele a rozvoj moderních technologií. Nechceme, aby svazující patentová pravidla bránila inovacím.

Evropa potřebuje UDRŽITELNOST

 1. Podpoříme rozumná řešení problémů se suchem a dalšími dopady změny klimatu. Nastartujeme rozvoj a využívání nových technologií a čistějších zdrojů energie snižováním závislosti na fosilních palivech a smysluplnou úsporou energie.
 2. Pěstujme jídlo, ne paliva: Podpoříme udržitelné zemědělství a zlepšování kvality půdy, životních podmínek zvířat a biodiverzitu. Budeme prosazovat, aby dotace byly podmíněny šetrným přístupem ke krajině a podporovaly rozvoj venkova, ne obřích agrokorporací.
 3. Chceme, aby si lidé mohli sami rozhodovat o svém životě a prostředí. Budeme prosazovat širší zapojení občanů do rozhodování o životním prostředí, zvýšení transparentnosti rozhodování a lepší informovanost veřejnosti.
 4. Prosadíme moderní přístup k odpadům. Nejlepší je odpad, který nevznikne. Budeme podporovat ekodesign, prodlužování životnosti výrobků a snadnou recyklaci a další využití odpadů.

Evropa potřebuje SPRAVEDLNOST

 1. Nejsme smetiště Evropy: Zasloužíme si stejnou úroveň kvality potravin a spotřebního zboží jako zbytek Evropy.
 2. Stejný přístup k digitálním službám: Podpoříme jednotný digitální trh bez hranic tak, aby služby jako internetové vysílání nebyly omezeny zemí pobytu.
 3. Stejné šance pro ženy a muže: Zaměříme se na zdravou rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem a na podporu pečujících osob.
 4. Fér pracovní podmínky pro všechny: Jsme proti vykořisťování levné pracovní síly agenturami. Lepší pracovní příležitosti podpoříme i investicemi do celoživotního vzdělávání.

Společný program Evropské pirátské strany najdete zde.

Volby do Evropského parlamentu v roce 2019 se v Česku uskuteční v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu.

Nově zvolený Evropský parlament bude mít 705 křesel, Česko v něm bude mít stejně jako dosud 21 zástupců. Předchozí parlament měl 751 křesel, počet mandátů se snížil kvůli vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Předchozí volby, obhajoby mandátů

Předchozí volby do Evropského parlamentu se v České republice konaly ve dnech 23. a 24. května 2014. Volební účast dosáhla 18,2 %. Ve volbách uspěli následující subjekty a kandidáti:

V průběhu volebního období došlo ke dvěma změnám. Za prvé v lednu 2016 zemřel Miloslav Ransdorf a nahradil jej kolega Jaromír Kohlíček, za druhé na konci srpna 2017 rezignoval Petr Mach a nahradil jej kolega Jiří Payne.[4][5] S hnutím ANO také ukončili spolupráci nestraníci Pavel Telička (v říjnu 2017) a Petr Ježek (v lednu 2018).[6][7]

Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 se rozhodli již nekandidovat Jiří Maštálka (KSČM)[4] či Jan Keller a Miroslav Poche (oba za ČSSD).[8] Jaromír Štětina nejprve v prosinci 2018 oznámil, že již nebude kandidovat za TOP 09,[9] aby pak v lednu 2019 dodal, že zakládá nové hnutí Evropa společně, s nímž chce ve volbách v květnu 2019 uspět.[10]

Pirátští zástupci ve výborech a komisích

V tomto příspěvku najdete složení výborů zastupitelstva města.

Výbory zastupitelstva jsou poradní orgány zřízené zastupitelstvem obce, města, městyse nebo městské části. do těchto funkcí.

Výbor plní úkoly, kterými je pověřen zastupitelstvem obce, tomu také odpovídá za svoji činnost.

Předsedou každého výboru je vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru je platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech jeho členů. Pokračování textu Pirátští zástupci ve výborech a komisích