Jak zchladit město

Klima se nám mění, a bohužel k horšímu. To je nezpochybnitelný fakt, se kterým se město musí umět vypořádat. Potřebujeme ochladit v létě rozpálené domy a ulice. VÍCE STROMŮ A ZELENĚ V ulicích bez stromů se v parném létě rozpálí povrchy až na 50 stupňů, ale pod vzrostlými a košatými stromy je to i o […]

Práce s cizinci v České Lípě

V Lípě žije asi tři a půl tisíce cizinců s největším zastoupením mongolské národnosti. V českolipských mateřských a základních školách se vzdělává odhadem čtyři sta cizinců, z toho tři sta z nich jsou právě Mongolové. Integraci cizinců se věnují na několika základních školách, které kromě žáků Mongolů navštěvují v Lípě i Moldavané, Rusové, Ukrajinci, Vietnamci, […]

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v květnu

Dnešní Evropská unie (EU) jako nadnárodní instituce je projektem svých členských států spíše než svých občanů. Piráti se domnívají, že Evropa by měla být organizována ve společném zájmu všech evropských občanů, stejně jako v zájmu členských států. Více info zde – https://evropapotrebuje.cz/ Lídr pirátské kandidátky pro volby do Evropského parlamentu: Marcel Kolaja Manažer v softwarové firmě […]

Pirátští zástupci ve výborech a komisích

V tomto příspěvku najdete složení výborů zastupitelstva města. Výbory zastupitelstva jsou poradní orgány zřízené zastupitelstvem obce, města, městyse nebo městské části. do těchto funkcí. Výbor plní úkoly, kterými je pověřen zastupitelstvem obce, tomu také odpovídá za svoji činnost. Předsedou každého výboru je vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý. Schází se dle potřeby. […]