Chceme přiblížit úřad lidem

V České Lípě máme roztahaný městský úřad v mnoha různých budovách v mnoha různých částech města. Osobní doklady na Děčínské, řidičáky a přestupky v Richterhofu, živnostenský úřad v zadní části banky na dolním rohu náměstí, pokladu na radnici atd.

Myšlenka sjednotit úřad, lépe řečeno jeho přepážková pracoviště určená ke lidí s úřadem, se nám proto líbí a jednoznačně ji podporujeme.

Oba zastupitelé (Ondra Víteček a Petr Jeník) se proto aktivně zajímáme o možnou koupi opuštěné budovy bývalé České Pojišťovny v centru České Lípy, za účelem sestěhování mnoha úředníků městského úřadu na jedno místo a jejich přiblížení lidem.

Účastníme se proto všech pracovních jednání týkající se záměru objekt odkoupit a to včetně jeho prohlídky, ze které jsme pro vás pořídili pár fotografií: