Jak volit?

V České republice není komplikovanější volební systém než ten komunální. Způsobeno je to hlavně tím, že každý volič nemá jeden hlas, ale tolik, kolik je v dané obci zastupitelů, tedy například v České Lípě máte 25 hlasů. Navíc je dovoleno tzv. panašování, to jest hlasování napříč kandidátkami. My jsme pro vás připravili jednoduchý návod, jak se v tomto zmatku vyznat.

Pokud chcete co nejvíce podpořit Piráty, uděláte nejlépe, když dáte křížek celé kandidátce, tedy označte políčko u názvu strany. V tomto případě dostanou Piráti maximum vašich hlasů.

Jestliže chcete podpořit i několik kandidátů z jiných stran, zakřížkujte Českou pirátskou stranu a poté označte několik jednotlivců ostatních kandidátek.

Poslední možností, jak podpořit Piráty je, vybrat kandidáty Pirátské strany a doplnit výběr lidmi kandidujícími za jiné strany.

Zde ale dbejte zvýšené opatrnosti, jelikož máte právě tolik hlasů, kolik je ve vaší obci zastupitelů (u České Lípě 25) a pokud nevyužijete všechny, zůstanou tyto vaše hlasy nerozděleny.

Naopak, pokud označíte více kandidátů, než vám umožňuje volební zákon, celý váš hlasovací lístek propadá a je pokládán za neplatný.

Tak opatrně za plentou a dobrou volbu!

Více info zde: https://wiki.pirati.cz/ao/volby/volba_kom