Jan Munzar

Jan Munzar (* 3.srpna 1989) se narodil v České Lípě.

V roce 2010 odmaturoval na SOŠ a SOU 28.října obor Management strojírenství.

Pracuje jako Projektový inženýr ve firmě Auria Solutions v oblasti Automotive.

Jako českolipského rodáka ho velmi zajímá dění ve městě. Ať už jde o veřejný prostor, nakládání s veřejnými penězi nebo podpora amatérského sportu v České Lípě.

S Pirátskou stranou sympatizuje díky jejímu programu, transparentnosti a nezkažeností politickou minulostí.

To vše přispělo k tomu, že se rozhodl zapojit do fungování Pirátské strany v České Lípě.