Odpověď pro pana Petra

Zdravím vás, kde, prosím, hodláte vzít prostředky na rozšíření, tj. výstavbu bytového fondu? Vy žádné prostředky přece nevytváříte. Jen budete přerozdělovat peníze nás, daňových poplatníků? Když k tomu přičtu rozšíření vašeho „koncepčního řešení parkování a dopravy“, vychází mi z toho, že nejlacinější bude bod programu týkající se menšin?

Opět děkujeme za dotaz panu Petrovi. Peníze pro tyto účely jsou v investičním fondu města. Město má příjmy z rozpočtového určení daní.

Ano, to město dělá, investuje peníze do rozvoje města a zajištuje služby občanům. Ze zákona o obcích si dovoluji ocitovat tuto větu:

„Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“

Zákon o obcích

Myslíme si, že tak laciný ten bod s menšinami zas nebude, ve smyslu jednoduše získaných bodů.