Pirátští zástupci ve výborech a komisích

V tomto příspěvku najdete složení výborů zastupitelstva města.

Výbory zastupitelstva jsou poradní orgány zřízené zastupitelstvem obce, města, městyse nebo městské části. do těchto funkcí.

Výbor plní úkoly, kterými je pověřen zastupitelstvem obce, tomu také odpovídá za svoji činnost.

Předsedou každého výboru je vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru je platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech jeho členů.

Jak uvádí zákon o obcích, povinně je vždy zřizován finanční a kontrolní výbor. Pokud v obci žije více než 10 % občanů hlásících se k jiné než české národnosti, je obec rovněž povinna zřídit výbor pro národnostní menšiny.

Pro místní části může obec zřídit místní či osadní výbory, o kterých pojednávají specifická ustanovení zákona o obcích (některé obce však pro podobný účel zřizují místo toho místní komise). Další výbory může obec zřizovat dle vlastního uvážení.

 

Finanční výbor

předseda Martin Volf (ANO)
členka Kamila Chromáčková (ANO)
člen Petr Šimoník (ANO)
členka Romana Lejčarová (ŽL)
členka Jiřina Kučerová (ŽL)
člen Petr Jeník (Piráti)
členka Marcela Kropáčková (SPD)
člen František Chot (KSČM)
člen Jaromír Štrumfa (ČSSD)
člen Pavel Jihlavec (ODS)
člen Roman Kozák (PRO)
tajemnice Kateřina Kristenová

Kontrolní výbor

předseda Oldřich Panc
člen Lubomír Růžička (ANO)
člen David Brož (ANO)
člen Pavel May (ŽL)
člen Rádl Michal (ŽL)
členka Petra Prokopcová (Piráti)
člen Siegfried Tomasch (ČSSD)
člen Otomar Němeček (ODS)
člen Miroslav Falta (PRO)
tajemnice Bc. Petra Dolečková

Výbor pro výchovu a vzdělávání

předseda Tomáš Vlček (NaS)
členka Alexandra Rybářová (ANO)
členka Jiřina Ledvinková (ANO)
člen Petr Veselý (ANO)
členka Jiřina Mudrová (ŽL)
člen Jan Ševčík (ŽL)
člen Libor Šmejda (ŽL)
členka Lenka Havlíčková (Piráti)
členka Gabriela Fišarová (ČSSD)
členka Petra Kašparová (ODS)
členka Alena Zelinková (PRO)
tajemnice Jana Veindlová

Výbor pro kulturu

předseda Ondřej Víteček (Piráti)
člen Martin Šimončič (ANO)
člen Libor Korňuta (ANO)
člen Václav Filip (ANO)
člen Jiří Gottlieber (ŽL)
člen Martin Prokeš (ŽL)
členka Dita Krčmářová (ŽL)
členka Simona Bůžková (ŽL)
členka Hana Joličová (NaS)
členka Romana Žatecká (ČSSD)
člen Petr Novák (ODS)
tajemnice  Ing. Dagmar Bejrová

Výbor pro cestovní ruch

předseda Štěpán Slaný (ŽL)
člen Roman Boreš (ANO)
členka Anna Koštová (ANO)
člen Jan Peškař (ANO)
členka Lenka Mrázová (ŽL)
členka Jana Triguinho (ŽL)
člen Ondřej Víteček (Piráti)
člen Tomáš Vlček (NaS)
člen Tomáš Binder (ČSSD)
člen Luboš Špindler (ODS)
členka Jana Kalousová (PRO)
tajemnice Mgr. Květa Menclová

Výbor pro životní prostředí

předseda Miroslav Hudec (ŽL)
členka Petra Kohoutková (ANO)
člen Jiří Šostek (ANO)
člen Kateřina Filipi (ANO)
členka Jaroslava Formánková (ŽL)
člen Zdeněk Šmída (ŽL)
člen Milan Kubát (ŽL)
člen Jan Munzar (Piráti)
člen Zdeněk Schmied (NaS)
člen Milan Lopušan (ČSSD)
členka Věra Žďárská (ODS)
tajemnice Ing. Ivana Kulasová

Výbor pro rozvoj města a památky

předseda Roman Málek (ŽL)
člen Miroslav Boreš (ANO)
člen Miloš Lank (ANO)
člen Miroslav Pröller (ŽL)
členka Markéta Červinková (ŽL)
člen Martin Vyšín (Piráti)
člen Michal Panáček (NaS)
člen Jan Koros (KSČM)
člen Martin Starek (ČSSD)
člen Jan Kinčl (ODS)
členka Miroslava Vachová (PRO)
tajemnice Bc. et Bc. Vendula Fedorčáková

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

předseda Lubomír Růžička (ANO)
členka Lenka Binderová (ANO)
členka Ilona Hummelová (ANO)
členka Marcela Ottová (ANO)
člen Miloslav Václav (ŽL)
členka Zuzana Šostková (ŽL)
člen Daniel Schiffner (ŽL)
členka Dagmar Košatá (Piráti)
členka Jana Zejdová (NaS)
členka Jana Marečková – Švehlová (NaS)
členka Romana Žatecká (ČSSD)
člen Tomáš Policer (ODS)
členka Petra Hurtová (PRO)
tajemnice Jaroslava Kořínková

Výbor pro pronájem a prodej nemovitostí

předseda Jan Riedl (ANO)
člen David Hlubuček (ANO)
člen Libor Korňuta (ANO)
člen Roman Málek (ŽL)
člen Miloslav Václav (ŽL)
člen Jakub Mencl (ŽL)
člen David Drobný (Piráti)
člen Zdeněk Ježák (NaS)
člen Libor Křenek (SPD)
členka Alexandra Píšková (ODS)
člen Stanislav Svatoš (PRO)
tajemnice Ing. Dagmar Švarcová

Výbor pro sport

předseda Štěpán Slaný (ŽL)
člen Roman Hejna (AMO)
člen Jan Riedl (ANO)
člen Pavel Dušánek (ANO)
člen Karel Machač (ANO)
člen Jiří Šubrt (ŽL)
člen Josef Polák (ŽL)
člen Jaroslav Hochmut (ŽL)
člen Pavel Znamenáček (ŽL)
člen Alexandr Neugebauer (Piráti)
člen Michal Vydra (NaS)
člen Miroslav Dalík (KSČM)
člen Pavel Císař (ČSSD)
člen Petr Kořínek (ODS)
členka Petra Chocová (PRO)
tajemnice Irena Zemanová

Výbor pro dopravu a technickou údržbu města

předseda Petr Šimoník (ANO)
člen Jiří Kratochvíl (ANO)
člen Jan Gallo (ANO)
člen Miroslav Růta (ŽL)
člen Rudolf Vrána (ŽL)
člen Karel Bistula (Piráti)
člen Zdeněk Ježák (NaS)
člen Petr Sedláček (SPD)
člen Martin Machač (KSČM)
člen Tomáš Hejl (ODS)
člen Ivan Urban (PRO)
tajemník  Bc. Tomáš Krejčík