Práce s cizinci v České Lípě

V Lípě žije asi tři a půl tisíce cizinců s největším zastoupením mongolské národnosti. V českolipských mateřských a základních školách se vzdělává odhadem čtyři sta cizinců, z toho tři sta z nich jsou právě Mongolové. Integraci cizinců se věnují na několika základních školách, které kromě žáků Mongolů navštěvují v Lípě i Moldavané, Rusové, Ukrajinci, Vietnamci, Slováci a Makedonci. Pro tyto děti je potřeba intenzivní každodenní péče, jazyková příprava a doučování, jinak děti z takto odlišného jazykového prostředí nemají šanci v našich školách uspět. Podle Lenky Havlíčkové, asistentky pedagoga na jedná z Českolipských škol, není systém ve školách nastavený ideálně, hlavně pro děti, které přijdou do škol třeba v polovině osmé třídy.

Lenka nabízí svůj pohled, který by mohl těmto dětem pomoci: „Potřebovali by opravdu velmi intenzivní přípravu v podobě ročního kurzu češtiny v dotaci 5 hodin denně, jinak přichází o šanci se začlenit a vystudovat a poté pracovat.“ Děti cizinců jsou šikovné a pokud cítí podporu (kterou je třeba poskytnout i rodičům), jsou lehce začlenitelní. Díky svému zaměstnání má přímou zkušenost v práci s dětmi, které si vzala pod křídla, učila je v jazykové přípravce rok češtinu ve všech předmětech. Děti mluví, zvládají gramatiku a rozumí.

Je důležité nezapomenout také na začlenění mezi české děti. Díky formě volnočasových aktivit, výletů po Českolipsku, pořádání pracovních a výtvarných dílen se povedlo tyto děti začlenit do kolektivu. „Bylo skvělé sledovat, jak si rozumí a vzájemně si pomáhají. Myslím, že to je cesta k tomu, abychom spolu v klidu a pohodě všechno zvládli a děti i jejich rodiny se tu cítily dobře. V budoucnu se nám tato péče vrátí.“ doplňuje Lenka.

Po vypuknutí Ruské války na Ukrajině se i Česká Lípa potýkala s nárůstem ukrajinských obyvatel a bylo potřeba jim život v České Lípě co nejvíc usnadnit. Lenka tak každý týden přímo pomáhá novým obyvatelům České Lípy formou jazykových kurzů pro děti i dospělé a díky této těsné spolupráci nabízí další pohled. „Ukrajinci se učí velmi rychle. Příbuznost jazyků je hodně velkým pomocníkem a jejich začlenění proto může být rychlejší, pokud dostanou možnost.“ A my, Českolipští Piráti, budeme vždy záruka toho, že tu možnost budou mít.

Chtěli bychom zapracovat na větší spolupráci s firmami, které cizince zaměstnávají.

Věnovat se jejich volnočasovým aktivitám, jejich problémům a případné pomoci v jednání s úřady.

Rádi bychom prosadili, a za pomoci městských organizací vytvořili, klub pro děti cizinců, kde by mohly dělat úkoly, kterým někdy vůbec nerozumí, mohly si tam přijít pro radu, nebo si jen tak zahrát hry s kamarády.