Ptá se pan Petr…

Petr:Dobrý den, mohli byste prozradit, jakými konktrétními prostředky, nástroji a konktrétním způsobem hodláte dosáhnout oněch pěti bodů, které zde grantujete a pro které bychom měli volit vaši stranu? Zejména mě zajímá ta koncepčnost řešení dopravy a parkování? Ještě, pokud mohu? Co si mám představit pod obecnou proklamací: „sociální služby a soužití menšin“. Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za dotaz. váš dotaz se nám líbí a tak jsme z něj udělali příspěvek na náš web.

Vezme to postupně

  1. Digitalizace a transparentní radnice

Systematicky budeme prosazovat a nalézat řešení pro převod všech žádostí a formulářů města do online prostředí s přívětivým rozhraním. Ušetříme tím čas občanům i úředníkům.

¨Informace o průběhu rady města a zastupitelstev chceme zveřejňovat napřímo – dostupné na stránkách samosprávy v jednotlivých bodech přímo z prohlížeče, ne jen formou publikování dokumentu zápisu na úředních deskách.

Zpřístupníme data o hlasování jednotlivých zastupitelů (radních) a přehled jejich účasti na jednáních zastupitelstva či výborech za celý mandát zastupitele.

Chceme zachovat komisi pro komunikaci a rozšířit její působení o digitalizaci.

2. Ekologie a péče o veřejný prostor

Podporujeme ekologicky chod úřadoven města – minimalizace tisku papírových podkladů, úspora tepelných energií, využívání fotovoltaických či solárních systémů, efektivní hospodaření s šedou a odpadovou vodou. 

Podporujeme ekologický přístup při hospodaření s odpady a srážkovou vodou (pro čištění obce, zálivku veřejné zeleně apod.), šetrnou zimní údržbu komunikací bez používání chemických prostředků.

Budeme prosazovat vytvoření koncepce péče a skladby zeleně a vytvoření seznamu invazních rostlin na území města.

Chceme, aby město mělo zmapované pozemky a místa která jsou vhodná pro novou výsadbu. Městská a příměstská zeleň je důležitým parametrem kvality života. Zeleň od dětství vytváří vztah lidí k přírodě, nabízí prostor pro každodenní činnost.

Park není zbytkový prostor, se kterým si město neví rady, ale místo, kde chceme trávit svůj čas. Příjemné parkové plochy by měly být v docházkové vzdálenosti každého z nás. Městský park nesmí být jen transferní zónou, ale místem k aktivnímu odpočinku a relaxaci.

Podporujeme revitalizaci ploch veřejné zeleně – Městský park, okoli řeky Ploučnice, vrch Špičák, Hůrka. Nepodporujeme zmenšování ploch veřejné zeleně / parků / sadů v obci (v rámci celého území města).

Podpoříme vznik technických služeb města, příspěvkové organizace jejímž účelem by bylo zabezpečení čistoty města, správy a údržby města, údržby majetku a veškerá další činnost pro zřizovatele.

3. Efektivita městských služeb a úřadů

Budeme prosazovat systémy řízení kvality, zlepšování a systematického sbírání zpětné vazby od občanů v rámci fungování městského úřadu a jeho organizací.


Podpoříme vznik pravidelných analýz pro optimalizací veřejných služeb a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny.

4. Sociální služby a soužití menšin

Podporujeme vznikající komunitního plánování sociálních služeb pro ORP Česká Lípa a rádi bychom aby bylo detailněji zpracováno samotné území města pro zjištění reálné potřeby občanů a spravedlivého rozdělení prostředků z dotačních programů.

Budeme se nažit najít rovnováhu mezi potřebnosti a efektivitou, podporujeme vyšší dotace pro méně dostupné, chybějící služby.

V našem týmu máme odborníky, kteří jsou ve každodenním styku s cizinci, znají jejich potřeby, problémy a nedostatky. Komunikaci s menšinami ve městě vidíme jako základ při likvidaci třecích ploch při soužiti s místní majoritou.

Jsme pro zachování funguji komise města pro národnostní menšiny a cizince.

5. Koncepční řešení dopravy

Podporujeme záměr parkovacích domů, vytvoření nových parkovacích ploch a modernizaci a zefektivnění současných parkovišť.
Parkovací místo přímo u domu však není výsada a nová parkovací místa nesmí vzniknout na úkor úbytku zeleně.

Budeme vyžadovat dodržování pravidel parkování na sídlištích s ohledem na průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. Cílem není vynucování nesmyslného plnění povinností, ale ochrana lidských životů a nacházení řešení.

Budeme prosazovat zkušební dopravní úpravy a nepřetržitý cílený sběr dat a jeho vyhodnocovaní při hledání optimálního výsledku, koncepce dopravy pro Lípu v 21. století.

Centrum města by mělo především sloužit jako místo kulturních a společenských setkávání, a nejen jako odstavné parkoviště.

Budeme prosazovat zklidňování dopravy v památkové zóně a hustě zastavěných částech města.

Budeme prosazovat zpracování aktuálního souhrnného cyklogenerelu s návrhem opatření a se stanovením priorit jednotlivých propojení.
Podporujeme cyklistiku jako alternativní způsob dopravy do práce po celý rok.